kiehkura

Vertaistuki

Vertaistukitoiminnasta tukea ja voimaa selkäongelmien kanssa jaksamiseen

Mikkelin Seudun Selkäyhdistyksessä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä. Vertaistukihenkilöä ja tuettavaa yhdistää samankaltainen elämäntilanne, vamma tai sairaus.

Tukihenkilötoiminta on vapaa-ehtoista kokemuksellista asiatuntijuutta, jonka perustana on luottamuksellisuus ja tasavertaisuus tuettavan kanssa.

matkalla-yhdessa
retkella

Vertaistukihenkilö on

- kokemusten ja tuntemusten jakaja ja kuuntelija
- vierellä kulkija ja myötäeläjä
- vaitiolovelvollinen
- saanut koulutuksen vertaistukihenkilönä toimimiseen

Vertaistukihenkilö ei ole ammattiauttaja.

Ota seurantaan somessa

Mikkelin Selkäyhdistyksen Vertaistukitoiminta on myös Facebookissa.

Yhdistyksen vertaistoimijat ovat perustaneet keskustelu- ja tiedotusryhmän Facebookiin.

Ryhmässä jaetaan tietoa ajankohtaisista selkätapahtumista ja kokemuksista.

Siellä keskustellaan ryhmän jäsenten esille nostamista asioista, kuten erilaisista selkäongelmista, selän hyvinvoinnista ja yleensäkin parempaan elämänlaatuun liittyvistä asioista.

Tähän keskusteluryhmään, Mikkelin Selkävertaiset, pääsee mukaan pyytämällä sitä ryhmän ylläpitäjältä sähköpostilla.

Ylläpitäjänä toimii Anu Peltonen, anutuupeltonen@gmail.com

yhdessa-luonnossa
Scroll to Top